Praktisk informasjon ved reise til Hellas og Kypros.

Reiseinformasjon finner du på regjeringen.no. Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land. Dersom denne informasjonen ikke er tilstrekkelig og du søker ytterligere informasjon, anbefales det å ta kontakt med greske og kypriotiske myndigheter eller andre kilder.

Reiseinformasjon for Hellas.  
Reiseinformasjon for Kypros.

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere.  
Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.